Posts Tagged ‘Pyogenic Granuloma’

Pyogenic Granuloma (Tagalog)

Saturday, August 10th, 2013

Ano ito ? Ang pyogenic granuloma sy isang hindi-seryosong sakit sa balat na dulot ng mabilis na paglaganap ng mga ugat ng dugo. Ang tamang pangalan nito ay Lobular Capillary Hemangioma. Ano ang hitsura nito ? Sa klinikal na anyo, ang pyogenic granuloma ay nagpapakita bilang maliit na bukol na mabilis lumago at madaling masira. […]

Pyogenic Granuloma (Botryomycoma in French)

Wednesday, September 12th, 2012

Dr Christophe HSU – dermatologist. Geneva, Switzerland What is it ? Pyogenic granuloma is a benign skin condition caused by the rapid proliferation of blood vessels. Lobular Capillary Hemangioma is the correct name. How does it look like ? Clinically, pyogenic granuloma presents as a fast-growing nodule (s) which is easily broken. Its color (colour) […]

image description