Posts Tagged ‘Folliculitis / Furuncle (Pigsa)/ Karbunkul’

Folliculitis / Furuncle (Pigsa)/ Karbunkul (Tagalog)

Saturday, February 25th, 2012

Ano ang Folliculitis at Furuncle (Pigsa) ? Ang folliculitis ay isang mababaw na pamamaga sa follicle ng buhok (napakaliit na butas ng buhok) na ang sanhi ay bakterya. Kapag ang impeksiyon ay nag-aapekto sa follicle ng buhok, ito ay tinatawag na pigsa. Kapag ang impeksiyon nakakaapekto sa ilang mga follicle ng buhok at ang katabi […]

image description