Posts Tagged ‘Mga Reaksyon Sa Gamot (Alerhiya sa Gamot)’

Mga Reaksyon Sa Gamot (Alerhiya sa Gamot) (Tagalog)

Sunday, November 10th, 2013

Ang alerhiya sa gamot ay hindi kanais- nais na epekto ng mga bawal na gamot o mga gamot na iniinom (o ini- iniksyon) sa ating mga katawan. Ang reaksyon sa gamot ay nahahati sa hindi pagka-hiyang at alerhiya. Ang mga alerhiyang reaksyon sa gamot ay maaaring maka- apekto sa balat pati na rin sa mga […]

image description