Posts Tagged ‘Solar lentigines (Mga Patak sa Atay)’

Solar lentigines (Mga Patak sa Atay) (Tagalog)

Saturday, April 6th, 2013

Ano ang solar lentigenes? Ang solar lentigines ay patak na kulay kayumanggi at may sukat na 1 cm o mas malaki pa, na karaniwang makikita sa mukha at sa likod ng mga kamay. Ang solar lentigines ay katibayan ng labis na pagkalantad sa sikat ng araw. Ito ay matatagpuan sa mga indibidwal na higit sa […]

image description