Posts Tagged ‘กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง’

เกริ่นนำ (ภาษาไทย)

mardi, mars 15th, 2011

เราคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากทั่วโลกที่มาร่วมตัวกันภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลโรคผิวหนังและการรักษาแบบครบวงจรจากจุด ๆ เดียวที่สามารถใช้งานได้ง่าย เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลเฉพาะทางเชิงลึกสำหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนการพบแพ ทย์ แต่มีเป้าหมายหลักเพื่อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาเกี่ยวกับผิวหนังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลจากเว็บไซต์ แห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย National Skin Centre ในประเทศสิงคโปร์ ทางผู้จัดทำจึงขอแสดงความข อบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังทั้งสิ้น นอกจากนี้เรายังไ ด้จัดทำส่วนเนื้อหาข้อมูลโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและแพทย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาหรือดูแลผู้ป่วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ตามความคาดหวังของท่านไม่มากก็ น้อย ทีมงาน Global Dermatology ลิขสิทธิ์ 2009 العربية Deutsch 中文-汉语 中文-漢語 한국어 Dansk Español English Français Suomi Ελληνικά मानक हिन्दी Bahasa Indonesia Íslenska Italiano 日本語 Bahasa Melayu Nederlands Norsk Português русский язык Svenska Türkçe […]

image description