Posts Tagged ‘dermatologi’

Bahasa Melayu

vendredi, mars 25th, 2011

Kami merupakan sekumpulan pakar dermatologi daripada seluruh pelusuk di dunia dengan satu matlamat yang sama, iaitu menyediakan satu pentas maklumat yang mudah mengenai penyakit-penyakit kulit serta rawatannya. Laman web ini dihasilkan dengan tujuan untuk memberi maklumat yang mudah difahami oleh pesakit dan orang awam serta merangsangkan perkembangan bidang perubatan dermatologi dan ianya bukan bertujuan untuk […]

Introduzione (Italiano)

samedi, mars 12th, 2011

Siamo un gruppo di dermatologi provenenti da tutto il mondo e condividiamo un obiettivo comune, quello di fornire una piattaforma d’informazione in dermatologia, efficiente, utile ed evolutiva. Questo sito web intende fornire molte informazioni in più lingue diverse, senza però sostituire l’attività del medico; lo scopo finale è quello di promuovere la branca della medicina […]

image description