Section : Mga Sakit Sa Balat

Basal Cell Carcinoma (Larawan) (Tagalog)

Basal Cell Carcinoma on the cheek

Basal Cell Carcinoma (BCC) sa mukha

Basal Cell Carcinoma on the forehead

Basal Cell Carcinoma (BCC) sa noo

Pigmented Basal Cell Carcinoma in an Asian Patient

Pigmented Basal Cell Carcinoma (BCC) sa Asyanong Pasyente

Basal Cell Carcinoma presenting as a non healing wound

Basal Cell Carcinoma (BCC) na nagpapakita bilang sugat na hindi gumagaling

© 2009

Dr Christophe HSU – dermatologo. Geneva, Switzerland

National Skin Centre. Singgapur

Pagsasalin sa Tagalog: Dr Marie Gabrielle Laguna

English Español Français Italiano Português 日本語 русский язык Deutsch


Category : basal cell carcinoma - Modifie le 11.5.2012Category : Larawan - Modifie le 11.5.2012