Section : Mga Sakit Sa Balat

Problema Sa Balat Ng Mga Matatanda (Tagalog)

Ano ang mga karaniwang problema sa balat ng mga matatanda?
Pagbabago Ng Anyo at Habi

  • Ang balat ay patuloy na nagbabago ng anyo. Nabubuo ang mga bagong selula sa mababang parte ng ​​balat na kung saan dahan-dahan silang inililipat pataas. Sa oras na maabot nila ang ibabaw ng balat, ang mga selulang ito ay patay na at sila ay inaalis araw-araw. Sa pagtanda, nagiging mabagal ang proseso na ito na pagbabago ng balat. Ang bahagi ng balat na may mga patay na selula ay nananatili sa ibabaw ng balat at nagbibigay ng mapurol na hitsura. Ang balat na ito ay magaspang at makaliskis.
  • Ang nagsusuporta na kaayusan sa balat at ang pagkalastiko nito ay bumababa sa pagtanda. Ang balat at naglulundo at lumalabas ang mga gusot nito.

Purpura ng Pagtanda

  • Ang balat ng matanda ay mas manipis at madaling masira.
  • Ang mga ugat ay madali ding masira, at nagreresulta sa mga pasa na ang tawag ay senile purpura (purpura ng pagtanda)
  • Ang mga purpura ng pagtanda ay karaniwang makikita sa mga braso. Ito ay mula sa kaunting dami ng hyaluronic acid, isang sangkap na kailangan upang mapanatili ang laman (at tungkulin) ng balat.
  • Ang pagkakaroon nito ay hindi ipinapahiwatig na may kakulangan ng bitamina o problema sa pagdugo.
  • Ang balat ay matagal humilom pagkatapos ng pinsala.

Senile purpura


Category : Problema Sa Balat Ng Mga Matatanda - Modifie le 03.1.2012